header image header image
Om Dogs 3D Joints

Om oss

Denne plattformen er utviklet av Boehringer Ingelheim til støtte for veterinærer ved visualisering og forklaring av de vanligste leddsykdommene hos hunder til dyreeiere, veterinærstudenter og dyrehelsepersonell.

Dogs 3D Joints er fullt utstyrt med den mest innovative 3D-teknologien og gjør at veterinærer interaktivt kan vise dyrets leddstrukturer og leddfunksjoner i både friske og syke ledd. Denne virtuelle simuleringen med høyoppløselige anatomiske 3D-modeller gir støtte ved kommunikasjon og opplæring innen leddsykdommer hos hunder.


3D-modellene muliggjør interaksjon med hundens ledd ved å bøye, strekke, rotere 360 grader og zoome inn på høyoppløselige bilder for en detaljert visning. Anatomiske strukturer og sykdommer kan legges til og fjernes, slik at det aktuelle området av leddet effektivt kan visualiseres i både frisk og syk tilstand.

dog_&_owner

Hva kan du finne i Dogs 3D Joints?

1. 3D Leddsimulator / 3D Leddbildevisning

Dette er nettsidens hoveddel, som muliggjør interaksjon med realistiske 360-graders anatomiske modeller av leddene.

2. Dokumenter

Denne delen inneholder faktaark som oppsummerer den viktigste informasjonen om leddsykdommer hos hunder. Disse kan lastes ned gratis.

3d_joints_simulator

Sykdommer og anatomiske strukturer

1. Kneledd

  • Fremre korsbåndsruptur

  • Patellaluksasjon

2. Hofteledd

  • Hofteleddsdysplasi

  • Hofteleddsartrose

3. Albueledd

  • Fragmentert processus coronoideus

  • Ununited (løs) processus anconeus

  • Osteochondritt dissecans

4. Skulderledd

  • Osteochondritt dissecans i humerus leddoverflaten

  • Luksasjon

two_dogs_examples

Om utviklerne

Dogs 3D Joints er utviklet utelukkende av Boehringer Ingelheim med støtte fra the Jesús Usón Minimally Invasive Surgery Centre (JUMISC).

Boehringer Ingelheim er et av verdens 20 største legemiddelfirmaer. Med hovedkontor i Ingelheim, Tyskland, opererer firmaet globalt med ca. 52.000 ansatte. Siden det ble grunnlagt i 1885 har firmaet vært familieeid, og i dag skaper det verdier gjennom innovasjon for tre forretningsområder, inkludert legemidler til mennesker, dyrehelse og biofarmasøytisk kontraktbasert tilvirkning.

JUMISC er en tverrfaglig institusjon, lokalisert i Cáceres, Spania, som er dedikert til forskning og innovasjon innen human og veterinær helsevitenskap. Deres mål er å bedre kvaliteten på helsetjenster som leveres til pasienter, ved å tilby kirurger og annet helsepersonell innovative løsninger og opplæring.